Dnia 25 października odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej konferencja o wychowaniu w myśli bł. ks. Michała Sopoćki, która zainaugurowała rok pracy dydaktycznej Studium Teologii w Białymstoku oraz kurs formacji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Otwierając konferencję Bp Henryk Ciereszko podkreślił bogactwo zainteresowań i pól działania ks. prof. Michała Sopoćki. Wskazując na cel dzisiejszej konferencji, mówił o aktualności jego nauczania w aspekcie wychowania do wartości jaką jest patriotyzm oraz cnoty, jaką jest trzeźwość, a także o potrzebie popularyzacji osoby Błogosławionego.

Pierwszy z prelegentów, ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW) mówił o wychowaniu dzieci i młodzieży do wartości. Podkreślał, że człowiek żyje wartościami i dla wartości. To one są „źródłem jego szczęścia, racją ponoszonych ofiar i podejmowanych walk, wyższe zaś́ wartości są̨ podstawą i źródłem sensu jego egzystencji w świecie”.

W kolejnym wystąpieniu ks. prał. Tadeusz Żdanuk podjął temat wychowania dzieci i młodzieży do abstynencji. Przypomniał nauczanie ks. Sopoćki, który przestrzegał przed alkoholizmem, który „wykoślawia” charakter młodych ludzi i wyciska na ich psychice znaczące piętno, zagraża rodzinie, narodowi i prowadzi do „obumierania sumienia”.

O wychowaniu dzieci i młodzieży do patriotyzmu według bł. ks. Michała mówiła s. dr Dominika Steć ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Podkreślała ona, że istotą patriotyzmu jest pytanie o tożsamość w odniesieniu do wartości, zaś miłość ojczyzny jest obowiązkiem wypływającym zarówno z prawa naturalnego, jak o Bożego. „Możemy te prawa złamać, ale to nie znaczy, że przestają one mieć wartość” – podkreślała.

W sympozjum uczestniczyli studenci Studium Teologii w Białymstoku, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego.