Dnia 27 września 2021 r. została odnowiona na okres 5 lat umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, reprezentowanym przez rektora, prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego, a Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria), reprezentowanym przez rektora, prof. dr. Rene Roux.

Umowa została podpisana w obecności kierownika Katedry Teologii Katolickiej UwB ks. dr. hab. prof. UwB ks. Andrzeja Proniewskiego.