Projekty

2018

UMIĘDZYNARODOWIENIE CZASOPISMA ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ

Wartość projektu: 66000 zł

Status: W trakcie

Umiędzynarodowienie czasopisma Rocznik Teologii Katolickiej poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowych pracowników UwB finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ZAGRANICZNYCH RECENZENTÓW W OCENIE PUBLIKACJI W ROCZNIKU TEOLOGII KATOLICKIEJ

Wartość projektu: 138000 zł

Status: W trakcie

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji w Roczniku Teologii Katolickiej finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 z dnia 16 września 2016 roku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.