Dnia 1 marca 2024 roku w murach Uniwersytetu w Białymstoku w ramach obchodów 25-lecia Katedr Teologii Katolickiej i Prawosławnej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauki teologiczne na uniwersytecie. XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”.

 W naukowym programie spotkania przewidziane zostały wykłady: „Teologia jako nauka” – ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano (Szwajcaria); „Teologia na uniwersytecie wczoraj i dziś” – ks. dr Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej UwB; „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej” – prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Katedra Teologii Prawosławnej UwB.

Aktualni kierownicy katedr ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB (KTK) oraz ks. dr hab Marek Ławreszuk, prof. UwB (KTP) wezmą udział w dyskusji panelowej „Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach” poprowadzonej przez prof. dr hab Krzysztofa Leśniewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Uwieńczeniem jubileuszowego spotkania  będzie koncert zatytułowany „Spotkanie nowoczesności z tradycją- skrzypce elektryczne w nowej odsłonie” w wykonaniu Maestro Chives, który burzy schematy i łączy przeszłość z teraźniejszością.

W dniu 1 marca o w cerkwi katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku oraz 3 marca w archikatedrze Wniebowzięcia NMP w Białymstoku zostaną odprawione jubileuszowe nabożeństwa, podczas których pracownicy katedr oraz  środowisko akademickie, będą dziękować za minione 25 lat i prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata.

Ten wyjątkowy jubileusz pod patronatem  Jego Magnificencji  Rektora UwB prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego przy wsparciu Województwa Podlaskiego (Partner Strategiczny) jest ważnym momentem w historii Uniwersytetu oraz doskonałą okazją do promocji bogactwa kulturowego i ducha współpracy między tradycjami katolicką a prawosławną w regionie Podlaskim.

Utworzenie i 25-letnia działalność dwóch katedr teologicznych na Uniwersytecie w Białymstoku stanowi wyjątkowe w skali kraju zjawisko. Podkreśla ono wielokulturowość regionu oraz bogactwo intelektualne jego mieszkańców. Dzięki  działalności obu katedr od ćwierćwiecza eksponuje się  wielokonfesyjność i wielokulturowość regionu Podlaskiego w środowisku naukowym tak w kraju jak i poza jego granicami. Jubileusz 25-lecia Katedry Teologii Katolickiej oraz Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku wpisuje się  mocno w kalendarz wydarzeń naukowych oraz kulturalnych całego regionu Podlaskiego.


PROGRAM

1 marca 2024 (piątek)
8.00 Boska Liturgia i molebien
– cerkiew katedralna św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa 15

10.00 konferencja naukowa „Nauki teologiczne na uniwersytecie.
XXV-lecie katedr teologii Uniwersytetu w Białymstoku”
• Teologia jako nauka
– ks. prof. dr Roux René, Wydział Teologiczny w Lugano
• Teologia na uniwersytecie wczoraj i dziś
– ks. dr Tadeusz Kasabuła, Katedra Teologii Katolickiej UwB
• Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej
– prof. dr hab. Antoni Mironowicz,
Katedra Teologii Prawosławnej UwB
• Teraźniejszość i przyszłość nauk teologicznych na uniwersytetach
– dyskusja panelowa

Koncert jubileuszowy
Spotkanie nowoczesności z tradycją – skrzypce elektryczne w nowej
odsłonie – Maestro Chives
– Wydział Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sala 2060

3 marca 2024 (niedziela)
19.30 Msza Święta
– Archikatedra Białostocka
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Kościelna 2


Pod Patronatem J.M. prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku. (www.uwb.edu.pl)

Partner Strategiczny Jubileuszu – Województwo Podlaskie (www.podlaskie.eu)