Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Socjologii serdecznie zapraszają studentów i pracowników UwB na konferencję pt. Uniwersytet na pograniczach – idee i praktyka, która odbędzie się w piątek, 30 września w Uniwersyteckim Centrum Kultury. To naukowe wydarzenie zakończy świętowanie jubileuszu 25-lecia największej podlaskiej uczelni.

Przedmiotem konferencji Uniwersytet na pograniczach – idea i praktyka będzie analiza oraz refleksja dotycząca tożsamości i roli uniwersytetów w regionach pogranicznych. Wezmą w niej udział uznani naukowcy z Białegostoku, Polski i zagranicy, a wśród nich socjolodzy, pedagodzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, biolodzy.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne z prelekcjami: Dziedzictwo kulturowe pogranicza, Uniwersytet i tożsamość oraz Ekosystem pogranicza. Spotkanie zakończy debata: Dokąd zmierzamy. Rola Uniwersytetu na pograniczu, w której wezmą udział przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku (obecna prorektor UwB prof. Izabela Święcicka, byli rektorzy: prof. Leonard Etel i prof. Jerzy Nikitorowicz) oraz doctor honoris causa UwB Leon Tarasewicz i Krzysztof Czyżewski – współtwórca m.in. Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów”.

Konferencja odbędzie się 30 września w Uniwersyteckim Centrum Kultury przy ul. Ciołkowskiego, w godz. 9.30 – 14.00. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Socjologii serdecznie zapraszają studentów i pracowników Uczelni do udziału w tym wydarzeniu.

– Pogranicza są nieustannie w centrum uwagi. Kumulują w swojej przestrzeni wszystkie procesy społeczne, rezonują z tym, co dzieje się na świecie. Ostatnie lata pokazały to w sposób nad wyraz silny. Pandemia Covid-19 spowodowała, że w sytuacji kryzysowej państwa zamykały swoje granice, co wpływało istotnie na obszary przygraniczne. Rok 2021 przyniósł w Polsce także nową sytuację na pograniczu polsko-białoruskim – nasilenie nielegalnego ruchu migracyjnego na wschodniej granicy, który doprowadził do utworzenia strefy zamkniętej. Z kolei 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, co spowodowało szereg procesów społecznych, w tym nasilenie ruchu migracyjnego. Te trzy zjawiska: pandemia, napływ migrantów, wojna, skumulowane w krótkim czasie, stanowią istotne czynniki wpływające na postrzeganie granic, ale także wpływają na nastroje społeczne na pograniczach – mówi dyrektor Instytutu Socjologii dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB – główny organizator konferencji.

Dodaje, że Uniwersytet w Białymstoku znajduje się w centrum północno-wschodniego pogranicza Polski. Jego położenie jest unikatowe – historycznie: na granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, współcześnie: na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-litewskim, tuż obok granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w pobliżu niezwykłych obszarów przyrodniczych, takich jak Puszcza Białowieska, czy Biebrzański Park Narodowy.

– Celem konferencji jest refleksja nad tym, jaka jest rola ośrodka akademickiego na pograniczu. Czy tak specyficzne miejsce wpływa na misję Uczelni, czy powoduje coś szczególnego, wyjątkowego? – podkreśla prof. UwB Małgorzata Bieńkowska.

Piątkowe spotkanie uwieńczy obchody jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku.


Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Mirosława Zdanowicz – Wydział Prawa
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Wydział Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Mirosław Sobecki – Wydział Nauk o Edukacji
prof. dr hab. Marek Konarzewski – Wydział Biologii
dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB – Instytut Socjologii
dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB – Wydział Ekonomii i Finansów
dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – Wydział Filologiczny