Zapraszamy na Dni Narodowego Centrum Nauki 2022, które odbędą się w dniach 11-12 maja 2022 r. w Białymstoku. W tym roku gospodarzem tego cyklicznego wydarzenia jest Uniwersytet w Białymstoku.

Dni NCN to cykliczne wydarzenie, które każdego roku gości na innej polskiej uczelni, przybliżając lokalnemu środowisku możliwości i mechanizmy finansowania badań naukowych oferowane przez Narodowe Centrum Nauki. W tym roku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Politechniką Białostocką oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży chcemy umożliwić badaczom z terenu Podlasia zapoznanie się ze specyfiką działalności Centrum, wymianę informacji oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem wniosków o granty.

Dni NCN 2022 rozpoczną się od spotkania z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego Podlasia. Wykład otwierający Dni NCN pt. „Recepta na satysfakcję i sukces w nauce” wygłosi prof. Barbara Malinowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Odbędą się prezentacje laureatów grantów i spotkania informacyjne o konkursach krajowych i międzynarodowych NCN. Jedno z nich będzie poświęcone programowi POLONEZ BIS dla zagranicznych naukowców, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Dla naszych grantobiorców przygotowaliśmy warsztaty dotyczące przygotowywania wniosków o finansowanie, obsługi administracyjnej projektów, jak również warsztaty na temat open access i zarządzania danymi w projektach NCN.

Szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.